Service Description

Anup Gurung

Category: Taxi

Title: ट्याक्सी भाडा अथवा रिजर्वे चाहिएमा


Vehicle type: Taxi
Vehicle no.: Ga. 1 Ja. 2352
Experience: 5 years
Service Time: 24/7

तपाइलाई तुरन्त ट्याक्सी भाडा अथवा रिजर्वे  चाहिएमा यहाँ भएको मोबाइल न.मा सम्पर्क गरि आफ्नो अमुल्य समय बचाउनुहोस् एक कल फोन गर्नुस ट्याक्सी तपाई  को घर आगन  मा सेवा दिने मौका अवस्य दिनु होला | धन्यवाद


Other Details

Email : jyoti.gurung28@yahoo.com

Phone: 9846067621

Country: Nepal

Zone: Gandaki

District: Kaski

VDC/Municipality: Pokhara

Ward No: 10

Street/Tole Address Rambazar