Service Description

IT Computer

Category: Computer Institute

Title: ITcomputer


आजको अपरिहार्यता कम्प्यूटर शिक्षामा साक्षरता, गुणस्तरिय शिक्षा हाम्रो प्रतिवद्धता
विभिन्न तहका कम्प्यूटर शिक्षा, कलर सादा प्रिन्ट, फोटोकपी, बिवाह, बर्तवन्ध, कार्ड छपाई, लेमिनेशन, इमेल, इन्टरनेट, कम्प्यूटर मर्मतका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्
नोटः– लोड सेडिङ्गको समयमा पनि सम्पूर्ण सुविधा सहित ।


Other Details

Email : thapamagarlalu01@yahoo.com

Phone: 9846174139, 065-572143

Country: Nepal

Zone: Gandaki

District: Tanahun

VDC/Municipality: Vimad

Ward No: 1

Street/Tole Address Vimad