Service Description

Kedar Gautam

Category: Taxi

Title: ट्याक्सी भाडा अथवा रिजर्ब चाहिएमा


Vehicle Type: Taxi
Vehicle no.: Ga. 1 Ja 4256
Experience. 7 year
Service. 9 am-5 pm

तपाइलाई तुरन्त ट्याक्सी भाडा अथवा रिजर्वे  चाहिएमा यहाँ भएको मोबाइल न.मा सम्पर्क गरि आफ्नो अमुल्य समय बचाउनुहोस् एक कल फोन गर्नुस ट्याक्सी तपाई  को घर आगन  मा सेवा दिने मौका अवस्य दिनु होला | धन्यवाद

 


Other Details

Email : kedargautam@outlook.com

Phone: 9804195973

Country: Nepal

Zone: Gandaki

District: Kaski

VDC/Municipality: Pokhara

Ward No: 15

Street/Tole Address Rambazar