Service Description

Mohan Gurung

Category: Driving Training

Title: Manakamana Motor Driving Insitute (P.) Ltd


  • दक्षा तथा अनुभवी प्रशिक्षकद्घारा कार तथा मोटरसाइकल हाँक्न दक्ष बनाइन्छ ।
  • सवारी चालक अनुमति पत्र लिन सक्ने बनाउनुका साथै सवारी चालक अनुमति पत्र लिन सहयोग गरिन्छ ।


Other Details

Email : mdipkr@yahoo.com

Phone: 061-432415,9856022169

Country: Nepal

Zone: Gandaki

District: Kaski

VDC/Municipality: Pokhara

Ward No: 10

Street/Tole Address Amarsingh