UTTAM BATIKS (Batic Classes)

 • Name: Uttam Pariyar
 • Phone: 9804159032
 • Address: Lakeside, Baidam
 • Category: Art Gallery
View More

249 Views
TIBETAN HANDI CRAFTS

 • Name: Mangal Bahadur Thakali
 • Phone: 061-525512
 • Address: Nagdungha
 • Category: Art Gallery
View More

150 Views
SHAMBALA THANKA ART CENTER

 • Name: Shyam Lama
 • Phone: 9846041757
 • Address: Lakeside
 • Category: Art Gallery
View More

184 Views
ARTS & TATTO CENTER

 • Name: Resham Thapa Magaar
 • Phone: 9806649801
 • Address: Siddanta Marga
 • Category: Art Gallery
View More

133 Views
BISHAL ARTS

 • Name: Bisal Khadka
 • Phone: 9847216250
 • Address: Daldale,Daldale Bazar
 • Category: Art Gallery
View More

99 Views
ART & ART

 • Name: Govinda Chaudhary
 • Phone: 9847251931
 • Address: Chauraha,Police Complex
 • Category: Art Gallery
View More

106 Views
RD ARTS

 • Name: RD
 • Phone: 9847034817
 • Address: Butwal,Sharnwan Path
 • Category: Art Gallery
View More

95 Views
ART & ART DIGITAL FLEX PRINT

 • Name: Manish Shrestha
 • Phone: 9855023249
 • Address: Birgunj,Gita Mandir
 • Category: Art Gallery
View More

102 Views
DIYALO ART

 • Name: Rajendra Neupane
 • Phone: 9804012463
 • Address: Biratnagar
 • Category: Art Gallery
View More

82 Views
DK ART

 • Name: Bharat Dangol
 • Phone: 9842043191
 • Address: Mahendra chok
 • Category: Art Gallery
View More

103 Views
KARNA ART

 • Name: Rajan Kumar Karna
 • Phone: 9842094672
 • Address: Mahendra Chowk, Dharan Road
 • Category: Art Gallery
View More

89 Views
PRINJ ART & SOUND

 • Name: Ram Kumar Pradhan
 • Phone: 9841548823/9841671238
 • Address: Bidur,Battar,Nuwakot
 • Category: Art Gallery
View More

97 Views