Job Description

Category: Computer Operator


घरमै बसी दिनमा रु. ५०० भन्दा माथि ग्यारेन्टी कमाउन सकिने प्रोजेक्टमा काम गर्न इच्छुकले तु–सम्पर्क गर्नु होला ।
योग्यताः Test, SLC pASS र Computer Knowledge (वायोडाटा सहित) साथै Basic Computer Course रु. ५०० मात्र ।

Contact:
7 Brother’s IT Solution
Nayabazar-9, Pokhara


Other Details

Company: 7 Brother's IT Solution

Company Address: Nayabazar

Company Website:

Email: brothers@yahoo.com

Phone: 061-539880, 9856025605

Last Date: 2015-05-31

Required Number: 10

Qualification: Test, SLC Pass and Computer Knowledge

Salary: Negotiable

Job Type: Full Time


Please login & Apply Resume