Job Description

Category: Others


तपसिलः
पद ः व्यवस्थापक – १ जना
योग्यता ः व्यवस्थापन सङ्कायमा स्नातकोत्तर वा सो सरह
व्यवस्थापक पदमा कम्तीमा १ वर्षको कार्य अनुभव
पद ः मार्केटिङ अफिसर – १ जना
योग्यता ः व्यवस्थापन सङ्कायमा स्नातक वा सो सरह
कम्तीमा १ वर्षको कार्य अनुभव
पद ः क्यासियर – १ जना (महिला)
योग्यता ः + २ वा सो सरह।
पद ः रिसेप्सनिस्ट – १ जना (महिला)
योग्यता ः + २ वा सो सरह
पद ः बजार प्रतिनिधि संख्या ः केही
योग्यता ः क्।ी।ऋ। वा सो सरह
आवश्यक कगजातहरु ः– हस्तलिखित निवेदन, व्यक्तिगत
विवरण, शैक्षिक प्रमाणपत्र, नागरिकताको प्रतिलिपि, एक
प्रति फोटो।


Other Details

Company: पृथ्वी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.

Company Address: पृथ्वीचोक–८, पोखरा

Company Website:

Email: prithivisahakari@gmail.com

Phone: ०६१–५३४६९०,५३४६९१

Last Date: 2015-12-31

Required Number: 4

Qualification: see in details.

Salary: contact with details.

Job Type: Full Time


Please login & Apply Resume