Job Description

Category: Other


आदर्श समाज राष्ट्रिय दैनिकका लागि निम्न लिखित पदहरुमा करारमा
पत्रकार तथा कर्मचारीहरु आवश्यक भएकाले योग्य तथा इच्छुकले
यही २०७२ मङ्सिर ३० गतेभित्र सम्पर्क गर्नु होला।
१. पद–सहायक सम्पादक संख्या– एक जना
योग्यताः स्नातक तह उत्तीर्ण।
विशेष योग्यताः पत्रकारिता विषय अध्ययन÷अनुभवी। भाषासम्बन्धी
जानकारी तथा कम्प्युटरमा दक्ष।
तलब– आपसी समझदारीमा।
२. पदः सम्वाददाता संख्या– एक जना
योग्यताः प्रमाणपत्र तह वा सो सरह उत्तीर्ण।
विशेष योग्यताः पत्रकारिता विषय अध्ययन÷अनुभवी। कम्प्युटरमा
दक्ष।
तलबः आपसी समझदारीमा।
३. पदः रिसेप्सनिष्ट संख्या– एक जना
योग्यताः दश जोड दुई उत्तीर्ण वा सो सरह।
विशेष योग्यताः रिसेप्सनिष्ट तालिम प्राप्त वा अनुभवी। कम्प्युटरमा
दक्ष।
(महिलालाई विशेष प्राथमिकता)
तलबः आपसी समझदारीमा।


Other Details

Company: आदर्श समाज राष्ट्रिय दैनिक

Company Address: आदर्शचोक, नयाँ सडक पोखरा

Company Website:

Email: adrashasamaj@gmail.com

Phone: ०६१–५३१२००

Last Date: 2015-12-16

Required Number: 3

Qualification: see in details.

Salary: contact with details.

Job Type: Full Time


Please login & Apply Resume