Job Description

Category: Market Researcher


आवश्यक कागजपत्र
१. हस्तलिखित निवेदन
२. व्यक्तिगत विवरण र शैक्षिक प्रमाणपत्र, नागरिकताको प्रतिलिपि
नोट ः स्थानीय, सहकारी मार्केटिङसम्बन्धी अनुभवी तथा
आफ्नै साधन भएकालाई विशेष ग्राह्यता दिइनेछ।


Other Details

Company: पृथ्वी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.

Company Address: पृथ्वीचोक,पोखरा–८

Company Website:

Email: prithivi@gmail.com

Phone: ०६१–५३४६९०,५३४६९१

Last Date: 2015-09-15

Required Number: 4

Qualification: 10+2

Salary: संस्थाको नियमानुसार

Job Type: Full Time


Please login & Apply Resume