Job Description

Category: Others


स्कुल बसका लागि (फुलटाईम पार्टटाईम) एक जना अनुभवी र परिपक्व (३५बर्ष माथि) ड्रईभर चाहिएकोले योग्य ब्यक्तिले तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहोला ।
तलब आपसी समझदारीमा


Other Details

Company: School

Company Address: Prithivi Chowk

Company Website:

Email: prithivi@yahoo.com

Phone: 9846025452, 9846061796

Last Date: 2015-05-15

Required Number: 1

Qualification: SLC

Salary: Negotiable

Job Type: Full Time


Please login & Apply Resume