Job Description

Category: Other


विदेशी concept बाट सञ्चालित Self Employment Project लाई निम्न कर्मचारी आवश्यकता
आवश्यक संख्याः १२ जना
योग्यताः Test/SLC, +2 above
तलबः १०,५०० अन्य सुविधा
सम्पर्कः ९८५६०३२३५१, ९८०४१७३३५०
नोटः साधारण र SLC दिएर बसेकालाई पनि अवसर दिईने छ ।


Other Details

Company: Self Employment Project

Company Address: Newroad

Company Website:

Email: employment@yahoo.com

Phone: 9856032351, 9804173350

Last Date: 2015-05-10

Required Number: 12

Qualification: Test/ SLC/ +2 Above

Salary: 10500

Job Type: Full Time


Please login & Apply Resume