Job Description

Category: Financial Analyst


आफ्नो बायोडाटा र २ प्रति फोटोसहित सम्पर्क गर्नुहोला।


Other Details

Company: No

Company Address: औद्योगिक क्षेत्र चाउथे

Company Website:

Email: z@yahoo.com

Phone: ९८५६०५८४२७, ९८४६२५८४२७, ९८०२८०१५३०

Last Date: 2015-08-31

Required Number: 2

Qualification: बी.बी.एस. पास वा सो सरह

Salary: आपसी समझदारीमा तय गरिनेछ

Job Type: Full Time


Please login & Apply Resume