मार्केटिङ अफिसर

 • Company: समाधान राष्ट्रिय दैनिक
 • Location: Pokhara
 • Required: 12
 • Category: Marketing
View More

57 Views 1445 days
market representative

 • Company: जय गणेश बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.
 • Location: पोखरा १९, लामाचौर
 • Required: 1
 • Category: Marketing
View More

88 Views 1603 days
market representative

 • Company: जय गणेश बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.
 • Location: पोखरा १९, लामाचौर
 • Required: 1
 • Category: Marketing
View More

47 Views 1603 days
marketing officer

 • Company: समाधान मिडिया प्रा.लि.
 • Location: nayabazar, pokhara
 • Required: 8
 • Category: Marketing
View More

104 Views 1661 days
marketing officer

 • Company: Radio Jannani
 • Location: Sirjanachwok-8, Pokhara
 • Required: 5
 • Category: Marketing
View More

68 Views 1782 days